Skauti na dřeň

Iniciativa Skauti na dřeň proapguje a organizace odběrová másta pro darování kostní dřeně. A komunikační kampaní motivuje k registraci skautek, skautů i široké veřejnosti mezi potenciální dárce a dárkyně kostní dřeně. Darování kostní dřeně zachraňuje lidské životy.