Nezařazeno

Pocta Olze Havlové na festivalu United Islands České spořitelny

Na desátém ročníku největšího pražského festivalu se připomenou nedožité 80. narozeniny Olgy Havlové.

Dne 11. července 2013 by se Olga Havlová dožila 80 let. Nadace Olgy Havlové, někdejší přátelé a spolupracovníci Olgy společně s United Islands České Spořitelny připravili na 21. června programový blok, věnovaný vzpomínce na Olgu Havlovou. Festival United Islands se koná 20. – 22. června v pražském parku Ladronka.

Jak jinak vzpomenout na paní Olgu, než hudbou a divadlem, které milovala. Ale ani ti nejmladší návštěvníci festivalu se nebudou nudit,“ slibuje Milena Černá, ředitelka Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové a dodává: „Přijďte s námi vzpomenout na život a dílo této mimořádné osobnosti!“  Na Poctě Olze Havlové vystoupí The Plastic People of The Universe, Vlasta Třešňák, Divadlo na Tahu, divadelní sbor Gymnázia Olgy Havlové, šansoniérka Sylvie Krobová a Už jsme doma (v současné sestavě) spolu s bývalým kytaristou F.P.B. i Už jsme doma Romkem Hanzlíkem.

V rámci pocty se uskuteční i výstava „Olga Havlová ve fotografiích a vzpomínkách“ ostravského gymnázia Olgy Havlové a Občanského sdružení PANT, která je mozaikou vzácných dobových fotografií a vzpomínek přátel, spolupracovníků i lidí, kteří Olgu potkali, a vzácné setkání jim utkvělo v paměti. Vernisáž výstavy proběhne 21. června 2013 v 13 hodin na Ladronce.

I přes komplikace spojené s náhlou změnou lokality areálu se největší pražský festival United Islands České spořitelny bude konat v plném rozsahu. Díky vstřícnému postoji MČ Praha 6 se areál přesune do parku Ladronka. Na festivalu vystoupí 195 hudebních projektů na 7 venkovních scénách a 9 klubech, kde bude program pokračovat po 22 hodině.  Festival United Islands České spořitelny se koná 20. – 22. června v Praze a slaví 10. narozeniny.

Rok Olgy Havlové

Pocta Olze Havlové se koná v rámci Roku Olgy Havlové, který vyhlásil Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové v lednu. Rok začal v lednu mší svatou za Olgu Havlovou v Katedrále svatého Víta, Václava a Vojtěcha, kterou sloužil biskup Václav Malý. Ve spolupráci s Gymnáziem Olgy Havlové v Ostravě byla připravena putovní výstava fotografií o životě Olgy Havlové, která je určena pro střední školy. Také v Prachatické knihovně se v létě uskuteční podobná výstava. V rámci vzpomínkového roku také vznikla publikace se vzpomínkami na paní Olgu. Na Olgu Havlovou vzpomínali její bývalí spolupracovníci, přátelé, osobní ochránci nebo dobrovolníci Nadace Olgy Havlové. Do příprav vzpomínkových akcí se zapojilo Divadlo na Zábradlí, Knihovna Václava Havla, Originální videožurnál, Palác Akropolis, přátelé a pamětníci Olgy Havlové.

 

Olga Havlová (1933 – 1996)

Olga Havlová se celý život neúnavně věnovala vytváření podmínek pro vznik občanské společnosti. Tento odkaz zanechala i nadaci, kterou v roce 1990 založila v tradici Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných. Hlavním cílem Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové je pomáhat lidem se zdravotním postižením, lidem opuštěným a diskriminovaným v jejich začlenění do společnosti. Paní Olga za přínos občanské společnosti obdržela řadu významných českých a zahraničních ocenění: v roce 1991 norská nadace Stiftelsen Arets Budeie udělila prestižní cenu „Žena roku 1991“, v roce 1995 v Nizozemsku převzala dětskou cenu „baronka ze Země všech časů“, byla oceněna medailí Přemysla Pittra a stala se „Ženou roku 1995“ České republiky. O dva roky později jí byl in memoriam propůjčen Řád Tomáše Garrigua Masaryka za vynikající zásluhy o demokracii a lidská práva. V roce 1995 byla Olga Havlová podle průzkumu veřejného mínění pokládána za nejvýznamnější ženu republiky, stala se autoritou i v cizině. Její zásluhou přestali být postižení „neslušným“ tématem“.

 

Informační stánky neziskových organizací:

Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové, Bona, o.p.s., Knihovna Václava Havla, Elpida, o.p.s., Nový prostor, o.s., Fokus Praha o.s., Nadační fond Slunce pro všechny.

 

Odkazy na interprety:

Plastic People of the Universe http://www.youtube.com/watch?v=YvuZcq6qiAY

Vlasta Třešňák http://www.youtube.com/watch?v=9jQVsJdylaY

Už jsme doma hrají FPB http://www.youtube.com/watch?v=lzgkXfuFvTs

Sylvie Krobová http://www.youtube.com/watch?v=EqShfUzi7Yo

Divadlo na tahu http://www.youtube.com/watch?v=qkn6giQwuX4

Gymnázium Olgy Havlové http://www.gyohavl.cz/divadelni-krouzek-gyohavl.html